Instalarei o EPG seleccionado na compra no seu VPS

Installation - EPG Server .xml

EPG installation on your server or VPS Ubuntu